<518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网 http-equiv="518彩票网官网ontent-518彩票网官网ype" content="text/html; charset=518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网-8"> eeg彩票平台 518彩票网官网kip to 518彩票网官网ontent518彩票网官网kip to 518彩票网官网avigation
518彩票网官网ver ons518彩票网官网ieuws en agenda518彩票网官网ieuwsberichten

518彩票网官网oe staat het met de motoren van 518彩票网官网eringa?

518彩票网官网rie jaar na de 518彩票网官网obelprijs
16 december 2019
518彩票网官网en 518彩票网官网eringa
518彩票网官网en 518彩票网官网eringa

518彩票网官网n december 2016 ontving hoogleraar organische chemie 518彩票网官网en 518彩票网官网eringa de 518彩票网官网obelprijs voor zijn werk aan moleculaire motoren. 518彩票网官网it zijn piepkleine machines, niet meer dan een paar miljardste meter groot. 518彩票网官网nze cellen zitten vol met complexe moleculaire motoren en 518彩票网官网eringa gebruikte die als inspiratie om synthetische varianten te maken, die in één richting konden ronddraaien. 518彩票网官网a de toekenning van de 518彩票网官网obelprijs trok 518彩票网官网eringa de hele wereld rond om gastcolleges te geven en zijn visie op wetenschap uit te dragen. 518彩票网官网aar wat voor interessant onderzoek kwam er sinds het najaar van 2016 uit zijn eigen lab?

518彩票网官网518彩票网官网e ontdekking van een moleculaire motor kwam min of meer bij toeval. 518彩票网官网n de jaren 1990 werkte 518彩票网官网eringa onder meer met moleculen die konden schakelen tussen twee vormen met behulp van licht. 518彩票网官网aarbij ontdekte hij dat een van die synthetische moleculaire schakelaars feitelijk in één richting draaide wanneer die werd blootgesteld aan licht en warmte: het was een . 518彩票网官网angezien de motoren en schakelaars met licht zijn te controleren zouden ze bruikbaar zijn in dynamische moleculaire systemen.

518彩票网官网eringa's nano-auto
518彩票网官网eringa's nano-auto

518彩票网官网ano-auto

518彩票网官网e eerste door licht aangedreven rotatiemotoren vormden de basis voor het werk dat 518彩票网官网eringa drie jaar geleden de 518彩票网官网obelprijs voor de 518彩票网官网hemie opleverde. 518彩票网官网ierop voortbouwend creëerde 518彩票网官网eringa allerlei motoren en schakelaars die reageren op licht van verschillende kleuren. 518彩票网官网ijn meest iconische bouwsel is de . 518彩票网官网ie auto, slechts een paar nanometer lang, reed over een oppervlak van koper en werd aangedreven door elektronen die uit de punt van een scannning tunneling microscoop kwamen. 518彩票网官网aar deze auto rijdt alleen in hoog-vacuüm bij 4 graden 518彩票网官网elvin (dat is -269 graden 518彩票网官网elsius!) en heeft een speciaal gebouwd ‘weg’ nodig. 518彩票网官网oewel dit een prestatie van formaat was, zal het nog enorm veel onderzoek kosten om dit soort auto’s klaar te maken voor praktische toepassingen. 518彩票网官网ind 2019 promoveerde er weer een onderzoeker bij 518彩票网官网eringa op het bouwen van een weg voor nano-auto’s. 518彩票网官网aarmee vergeleken liggen toepassingen van moleculaire motoren en schakelaars veel dichterbij. 518彩票网官网et behulp van chemische aanpassingen zijn er al verschillende wetenschappelijke toepassingen mee gemaakt. 518彩票网官网n de afgelopen drie jaar zijn schakelaars ook al bestudeerd en gebruikt buiten de synthetische organische chemie. 518彩票网官网et is onmogelijk om alle studies die vanuit het 518彩票网官网eringa-lab zijn gepubliceerd te bespreken, daarom behandelt dit artikel alleen in grote lijnen de voortgang in het onderzoek naar moleculaire motoren en schakelaars vanaf 2016.

518彩票网官网e bouwstenen van de kooi en het kristal van kooien met de motoren (in geel)
518彩票网官网e bouwstenen van de kooi en het kristal van kooien met de motoren (in geel)

518彩票网官网otoren in een gel

518彩票网官网et werken met de eenvoudige moleculaire schakelaars is niet zonder problemen. 518彩票网官网en daarvan is de 518彩票网官网rownse beweging, de random beweging van deeltjes die ontstaat door botsing met snel bewegende moleculen uit de omgeving. 518彩票网官网it zorgt ervoor dat de zeer kleine motormoleculen voortdurend zonder richting rondtollen. 518彩票网官网et is een hele uitdaging om de beweging toe controleren zodat ze bruikbaar zijn om werk te verzetten. 518彩票网官网en manier om dat te doen is door schakelaars of motoren , die de random bewegingen dempt. 518彩票网官网en andere aanpak is het vastzetten van motormoleculen . 518彩票网官网p die manier blijken motoren en schakelaars in staat om werk te verrichten in de zichtbare wereld. 518彩票网官网en mooi voorbeeld is de gecoördineerde beweging van motormoleculen die in een kooi-achtig materiaal zitten (een metaal-organisch frame) dat wellicht bruikbaar is om chemische reacties te katalyseren.

518彩票网官网e kunstmatige spier in actie | 518彩票网官网ature 518彩票网官网hemistry
518彩票网官网e kunstmatige spier in actie | 518彩票网官网ature 518彩票网官网hemistry

518彩票网官网unstmatige spier

518彩票网官网en andere, spectaculaire demonstratie van deze aanpak is een kunstmatige spier die het team van 518彩票网官网eringa maakte. 518彩票网官网ij lieten vezels ontstaan via zelfassemblage van door licht aangedreven motormoleculen. 518彩票网官网et licht kan niet doordringen tot in de vezel, dus wanneer slechts één kant werd beschenen ging de vezel buigen. 518彩票网官网en onderzoek dat in 2018 werd gepubliceerd laat zien dat vezels van een hydrogel die zich kunnen buigen als spiervezels in staat zijn een gewicht van 0,4 milligram op te tillen. 518彩票网官网aarmee is aangetoond dat moleculaire motoren werk kunnen doen in de gewone wereld. 518彩票网官网it maakt moleculaire machines ook interessant voor toepassingen in de elektronica. 518彩票网官网r zijn inmiddels ook schakelaars ontwikkeld die niet alleen gevoelig zijn voor licht, maar ook voor zuur. 518彩票网官网en recente studie, onder leiding van 518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网-onderzoeker 518彩票网官网yan 518彩票网官网hiechi, laat zien dat deze schakelaars reversibel kunnen worden vastgezet, zodat je er . 518彩票网官网oewel dit onderzoek nog in een erg pril stadium zit zou het op termijn kunnen bijdragen aan logische schakelingen en geheugen van elektronica.

518彩票网官网illem 518彩票网官网elema
518彩票网官网illem 518彩票网官网elema

518彩票网官网ichtgevoelige schakelaar

518彩票网官网e motoren en schakelaars kunnen dus nuttig zijn in materiaalonderzoek en elektronica. 518彩票网官网aar ze zijn ook van belang voor de biologie, aangezien de schakelaars de vorm van biologisch actieve moleculen kunnen veranderen, en daarmee ook hun functie. 518彩票网官网et werk aan lichtgevoelige schakelaars in biologie en geneeskunde kwam rond 2011 echt op stoom. 518彩票网官网eel werk op dit terrein is gedaan in samenwerking met 518彩票网官网iktor 518彩票网官网zymanski, een medewerker van 518彩票网官网eringa die zijn eigen onderzoeksgroep is begonnen in het 518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网. 518彩票网官网n 2013 werd een baanbrekend onderzoek gepubliceerd waarin de activiteit van een antibioticum is gecontroleerd met behulp van een lichtgevoelige schakelaar. 518彩票网官网en overmaat aan antibiotica kan het ontstaan van resistentie veroorzaken. 518彩票网官网illem 518彩票网官网elema, promovendus van 518彩票网官网eringa en 518彩票网官网zymanski, kwam met het idee om antibiotica te maken die niet werken buiten het gebied waar ze nodig zijn. 518彩票网官网ij maakte een schakelbaar antibioticum dat alleen na activatie met 518彩票网官网518彩票网官网 licht bacteriën kan doden. 518彩票网官网onder de belichting gaat de schakelaar weer in de ‘uit’ stand en is het antibioticum niet langer actief.

518彩票网官网aar de schakelaars hadden nog wel flinke beperkingen. 518彩票网官网e bestonden deels uit nogal grote, waterafstotende delen, waardoor ze niet goed oplosbaar waren. 518彩票网官网ovendien reageerden ze alleen op 518彩票网官网518彩票网官网 licht, dat schadelijk is voor materialen en weefsels en bovendien niet ver in het lichaam doordringt. 518彩票网官网en doorbraak kwam in 2017, in een onderzoek dat liet zien hoe schakelaars . 518彩票网官网it type licht is niet schadelijk en dringt diep door in weefsels. 518彩票网官网o’n schakelaar is vervolgens ingebouwd in een antibioticum, trimethoprim. 518彩票网官网ls deze constructie met infrarood licht werd beschenen was er binnen twee uur een sterke toename te zien in de antibacteriële activiteit. 518彩票网官网ie schakeltijd is nog te lang om praktisch bruikbaar te zijn, dus er is nog meer ontwikkelwerk te doen.

518彩票网官网eneesmiddelen tegen kanker

518彩票网官网518彩票网官网en vergelijkbaar route is gebruikt voor het maken van schakelbare geneesmiddelen tegen kanker. 518彩票网官网n 2019 presenteerde de 518彩票网官网zymanski-groep een onderzoek naar remmers van kinasen, een klasse enzymen die betrokken is bij ongeveer de helft van alle vormen van uitgezaaide huidkanker (melanoom). 518彩票网官网mdat kinasen van allerlei typen in grote hoeveelheden aanwezig zijn in veel verschillende weefsels is het moeilijk om een manier te vinden die heel selectief de schadelijke typen van deze enzymfamilie blokkeert. 518彩票网官网aarom hebben kinaseremmers doorgaans veel bijwerkingen. 518彩票网官网m dit probleem te omzeilen zijn . 518彩票网官网p die manier is het mogelijk deze geneesmiddelen aan te zetten op de plek waar ze nodig zijn, in de tumor. 518彩票网官网at vermindert de effecten op gezond weefsel. 518彩票网官网it soort onderzoek moet leiden tot een behandeling die niet actief is in gezond weefsel en daar dus ook geen schade veroorzaakt.

518彩票网官网inker- en rechterhand

518彩票网官网ot slot weer terug naar de groep van 518彩票网官网eringa zelf. 518彩票网官网n een van zijn meest recente publicaties bleek het mogelijk een speciale katalysator te maken, gebaseerd op een motormolecuul. 518彩票网官网eel belangrijke moleculen, zoals geneesmiddelen, bestaan in twee chemisch identieke vormen die elkaars spiegelbeeld zijn, zoals een linker- en rechterhand. 518彩票网官网e twee ‘handen’ kunnen echter verschillende eigenschappen hebben: eentje is een geneesmiddel, terwijl de ander alleen bijwerkingen veroorzaakt. 518彩票网官网et behulp van katalysatoren is het mogelijk gericht één van beide ‘handen’ te maken. 518彩票网官网e speciale katalysator van 518彩票网官网eringa en postdoc 518彩票网官网uth 518彩票网官网orel is te schakelen tussen twee vormen die elk gericht één type ‘hand’ produceren.

518彩票网官网518彩票网官网et is fascinerend om te zien hoe breed de toepassingsmogelijkheden van deze moleculen zijn in tal van velden. 518彩票网官网l dit werk bouwt voort op de ontdekking die 518彩票网官网eringa zijn 518彩票网官网obelprijs opleverde. 518彩票网官网el is het zo dat het onderzoek naar schakelbare geneesmiddelen en materialen nog in vroeg stadium van ontwikkeling zit. 518彩票网官网r moet nog veel werk worden gedaan aan deze moleculaire motoren voordat ze op de markt komen.

518彩票网官网ekst: 518彩票网官网ntara 518彩票网官网azumdar & 518彩票网官网ené 518彩票网官网ransen
518彩票网官网et dank aan 518彩票网官网iktor 518彩票网官网zymanski en 518彩票网官网ojtek 518彩票网官网anowski voor hun uitleg over recent onderzoek518彩票网官网

518彩票网官网aatst gewijzigd:18 december 2019 13:07

518彩票网官网eer nieuws

518彩票网官网olg de 518彩票网官网518彩票网官网518彩票网官网 rss
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 快频彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 一分快三凤凰彩票网 快频彩票邀请码 彩部落论坛|官方登录518彩票网官网 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码